Бусад хөгц

Бусад хөгц

Аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн хөгц нь зөвхөн том хэмжээтэй биш юм крат хөгц, хогийн савны хөгц, цэцгийн савны хөгц, авто сэлбэгийн хэв, тавиурын хөгц бид өмнө нь ярьж байсан, гэхдээ бас Ж.unction хайрцаг хөгц, хоолой угсрах хөгц, эргэлтийн хайрцаг хэв, PPR хоолой угсрах хэв, гэх мэт.

Heya Mold нь үйлдвэрлэх, хөгжүүлэхэд гол анхаарлаа хандуулдаг Аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн хэв, сонгох, байршилд анхаарлаа хандуулдаг Аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн хөгц ган, хөргөлтийн систем, салгах шугам, хананы зузаан, агааржуулалт гэх мэт.