Өрхийн бусад хөгц

Өрхийн бусад хөгц

Гэрийн хөгц нь бидний өмнө нь ярьж байсан сандлын хөгц, ширээний хөгц, өтгөний хөгц, сагсны хөгц, хувин хөгц, хогийн савны хөгц төдийгүй маш том хүрээ юм. Хуванцар хадгалах шүүгээний хэв, Хадгалах хайрцаг хэв, Гогцоо хөгц, Шүүрний хөгц, Тоосны хуванцар хөгц, Сам хөгц, Үзэг барих хэв, Мөөгөнцөртэй харьцах, Хүүхдүүдийн тоглоомын хөгцгэх мэт.

Хея Мөөгөнцөр нь гэр ахуйн хэвийг үйлдвэрлэх, хөгжүүлэхэд анхаарч, гэр ахуйн хэвний ган, хөргөлтийн систем, салгах шугам, хананы зузаан, агааржуулалт гэх мэт сонголт, байршилд анхаарлаа хандуулдаг.